خدمات قابل ارائه توسط شرکت تولید فناوری دانش محور آذربایجان

  1. فروش دستگاه های مانیتورینگ آنلاین PDCam و اندازه گیری آفلاین PDMA
  2. فروش تجهیزات جانبی مانیتورینگ آنلاین تخلیه جزئی ژنراتورها و ماشین های دوار
  3. پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ آنلاین دائمی و موقت بر روی انواع ژنراتورهای نیروگاهی و موتور های ولتاژ بالا
  4. انجام تست های مانیتورینگ آنلاین  و  اندازه گیری آفلاین تخلیه جزئی (PD) بر روی کابل، سرکابل و مفصل های فشار متوسط و فشار قوی تا 400 kV
  5. انجام تست های مانیتورینگ آنلاین و اندازه گیری آفلاین تخلیه جزئی (PD) بر روی ترانسفورماتورهای قدرت، صنعتی و توزیع تا 400 kV
  6. انجام تست های مانیتورینگ آنلاین و اندازه گیری آفلاین تخلیه جزئی (PD) بر روی انواع ژنراتورهای نیروگاهی (واحد های بخار، گازی و آبی)
  7. انجام تست های مانیتورینگ آنلاین و اندازه گیری آفلاین تخلیه جزئی (PD) بر روی انواع الکتروموتورهای ولتاژ بالا در صنایع
  8. انجام مانیتورینگ آنلاین تخلیه جزئی (PD) پست های گازی (GIS)