درباره ما

طراحی و تولید دستگاه های اندازه گیری و مانیتورینگ تخلیه جزئی در سیستم های عایقی ولتاژ بالا

شرکت دانش بنیان تولید فناوری دانش محور آذربایجان (آذرتِک)

هدف ما در آذرتِک ایجاد یک تاثیر مثبت در دنیای اطراف با نوآوری و پشتکار است. اولین قدم های ما با ساخت و طراحی دستگاه های اندازه گیری و پایش (مانیتورینگ) تخلیه جزئی (PD) شروع شده است. این دستگاه ها می توانند کوچکترین عیوب عایقی را در  تجهیزات فشار قوی با دقت و سرعت بالا شناسایی  کنند. و با این کار، می خواهیم تا حد امکان از خاموشی های پیش بینی نشده و زیان های هنگفت ناشی از شکست در عایق این تجهیزات، جلوگیری کنیم کنیم.

ما برای هر یک از تجهیزات ولتاژ بالای پست های فشار قوی و متوسط، راه حل های مناسب و نوآورانه ای را برای مانیتورینگ آنلاین، اندازه گیری آفلاین و همچنین مکان یابی تخلیه جزئی ارائه می دهیم.