دوره های آموزشی

دوره های آموزشی شرکت پیش فناوران نور پژوه آرتا

سر فصل مطالب دوره آموزشی اندازه گیری تخلیه جزئی در تجهیزات ولتاژ بالا (مقدماتی)

  1. آشنایی با پدیده تخلیه جزئی در سیستم های ولتاژ بالا و چگونگی اندازه گیری آن
  2. اندازه گیری تخلیه جزئی مطابق استاندارد IEC 60270
  3. روش های حذف تداخلات و اعوجاجات بیرونی
  4. تحلیل نتایج تخلیه جزئی
  5. اندازه گیری آفلاین و مانیتورینگ آنلاین تخلیه جزئی در سیستم های کابل فشار قوی و متوسط (کابل، سرکابل و مفصل)
  6. اندازه گیری آفلاین و مانیتورینگ آنلاین تخلیه جزئی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت
  7. اندازه گیری آفلاین و مانیتورینگ آنلاین تخلیه جزئی تخلیه جزئی در ژنراتورهای نیروگاهی و الکتروموتورهای ولتاژ بالا
  8. مانیتورینگ آنلاین تخلیه جزئی در پست های گازی (GIS)
  9. به همراه انجام تست های عملی