دستگاه مانیتورینگ آنلاین و مکان یابی تخلیه جزئی

پایش آنلاین  و مکان یابی نقطه ای تخلیه جزئی (PD)  در کابل ها و سرکابل های فشار قوی و سایر تجهیزات ولتاژ بالا