شرکت فناوری دانش محور آذربایجان (آذرتِک)

طراحی و تولید دستگاه های اندازه گیری و مانیتورینگ تخلیه جزئی در سیستم های عایقی ولتاژ بالا